iaum

insta bale

معرفي مدير كل امور مالي و ذيحسابي

مدير كل امور مالی: آقای دكتر سيد عبداله حسين زاده

آخرين مدرك تحصيلی: دكتري حسابداری

گروه آموزشی: مالی و حسابداری

شماره تماس: 05136624505