iaum

insta bale

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و شركت سهامي بيمه پارسيان تفاهم نامه همكاري امضاء كردند

با هدف جبران هزينه هاي درمان

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و شركت سهامي بيمه پارسيان تفاهم نامه همكاري امضاء كردند.

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و شركت سهامي بيمه پارسيان در راستاي جبران هزينه‌هاي درمان ناشي از بيماري و حوادث بيمه شدگان تفاهم نامه همكاري امضاء كردند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، از مفاد اين تفاهم‌نامه پرداخت هزينه‌هاي درمان و بيمارستاني و اعمال جراحي، افزايش سقف تعهدات جراحي، جبران هزينه‌هاي زايمان طبيعي و سزارين، جبران هزينه هاي پاراكلينيكي، هزينه‌هاي رفع عيوب انكساري چشم و جبران هزينه‌هاي آمبولانس از موارد توافق است.

قرار داد بيمه تكميلي به امضای دكتر خام چين مقدم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و حسن پور رییس اداره امور شعب بیمه پارسیان مشهد رسید.

دكتر فرهاد خام چين مقدم در ابتداي مراسم امضاي اين قرار داد با بيان اينكه اولویت اول ما در خصوص تامين رفاهيات همکاران دانشگاهي بحث بیمه تکمیلی است، افزود: از ابتدا به دنبال حل مشکلات همکاران در این زمینه بودیم و راه حل های مختلفی را امتحان کردیم که در نهایت ابلاغ بخشنامه اخیر سازمان مرکزی گره گشا بود و توانستیم پس از طی مراحل قانونی و برگزاری کمیسیون معاملات شرکت بیمه گر را انتخاب نماییم.

وی با تاكيد براينكه در رابطه با استفاده از بيمه تكميلي نگاه استانی داشتيم، اظهارداشت: با راهنمایی های ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، توانستیم با همکاری سایر واحد های استان خراسان رضوی و شمالی ظرف مدت دو ماه، حدود 5 هزار نفر را تحت پوشش بیمه پارسیان دهيم كه در اين خصوص از زحمات همکاران اداره امور رفاهی که با تلاش های شبانه روزی خود این امکان را فراهم آوردند قدردانی می نمایم.

در ادامه حسن پور رییس اداره امور شعب بیمه پارسیان مشهد به ارائه روند طی شده تا این مدت جهت رسیدن به تفاهم نامه مذکور و جزئیاتی از خدمات بیمه پارسیان پرداخت.

اين تفاهم نامه در سه نسخه براي مدت يكسال تهيه شده است.