iaum

insta bale

ویژگی های مراکز سما

بخشی از ویژگی های مراکز آموزشی و فرهنگی سما :

1- مشارکت دهی دانش آموزان در امور مدرسه با نگاه تقویت مسئولیت پذیری ، خودباوری و یادگیری مهارتهای زندگی. مانند برگزاری همایش ها ، مراسم فرهنگی ، بازارچه های فروش لوازم غیر ضروری ، جشنواره مشاغل و ...

2- بازدیدهای مستمر دوره ای از مراکز پژوهشی ، موزه ها و مراکز سیاحتی ، حرم شناسی ، اردوهای دانش آموزی و ... با هدف تغییر نگرش بر مبنای واقعیت ها و شکوفایی استعدادها و تقویت تعاملات اجتماعی

3- برگزاری مسابقات متعدد ورزشی ، فرهنگی ، علمی و پژوهشی درون استانی و کشوری با هدف شناسایی و رشد استعدادها ، تجربه اندوزی کسب موفقیت و ناکامی و چگونگی تبدیل تهدیدها به فرصت ها

4- توجه ویژه به آموزش های مهارتی و کارآفرینی ، سلامت جسم و روان در راستای آموزش های علمی و فرهنگی

5- تقویت فضای پژوهش محوری با تکیه بر اساتید مجرب و استفاده از امکانات و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی دانشگاهی

6- توجه جدی به آموزش دهی مفهومی با برگزاری آزمون های هماهنگ تشریحی کشوری و ...

7- داشتن بیش از ربع قرن تجربه علمی و کاربردی در آموزش های عمومی و مهارتی با بیش از 600 مدرسه و 110 آموزشکده فنی و حرفه ای در سطح کشور و استفاده از امکانات بالقوه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور

8- نظارت چندجانبه بر مراکز آموزشی و فرهنگی سما از سوی سازمان سما ، دانشگاه آزاد اسلامی استان و ادارات آموزش و پرورش

9- تکیه بر استفاده از تجهیزات نوین آموزشی و فناوری ارتباطات و اطلاعات با هدف یادگیری و استفاده صحیح از ابزارهای نوین آموزشی جهت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز

10- بکارگیری نرم افزارهای جامع نوین آموزشی جهت تشکیل پرونده الکترونیکی علمی ، فرهنگی ، پژوهشی ، سلامت و ...