iaum

insta bale

امور حقوقی

این دفتر انجام امور حقوقی از قبیل تهیه و تنظیم | لوایح دفاعیه | پیش نویس قراردادها | تنظیم اظهار نامه | دادخواست حضور در دادگاهها و محاکم | تعقیب پرونده ها و دعاوی اداری |  استخدامی و مسائل مرتبط با حقوق کار بین کارگر و کارفرما و نظایر آن را بر عهده دارد.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 شماره تماس : 36638918 051