iaum

insta bale

امور بین الملل

به منظور گسترش فعالیتهای علمی و پژوهشی در سطح بین المللی و فرامرزی، اداره امور بین الملل در واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شکل گرفته است.

1- در مورد دانشجویان وفارغ التحصیلان، پس از ترجمه رسمی مدارک دانشنامه و ریزنمرات آنها توسط دارالترجمه، این مدارک توسط امور بین الملل در پاکت قرار داده می شود. پاکت جهت ارسال به مرجع خارجی مهر و سرچسب می شود.

2- توصیه نامه های اساتید برای دانشجویان پس از امضاء استاد، توسط اموربین الملل کنترل، تائید مهر و درپاکت قرار داده می شود.

3- در مورد اساتیدی که قصد شرکت در کنفرانس های بین المللی دارند پس از تائید معاونت پژوهشی، انجام امور مربوط به معرفی نامه ها، اخذ ویزا را امور بین الملل انجام می دهد.

4- انعقاد تفاهم نامه همکاری با سایر دانشگاههای خارجی در اختیار معاونت امور بین الملل مرکز می باشد.

5- هر گونه مکاتبه با مراجع خارجی و سفارتها در اختیار معاونت امور بین الملل مرکز است.

6- تائید سرفصل دروس و اخذ مجوز برای ترجمه مدارک آموزشی در اختیار مدیر کل امور فارغ التحصیلان می باشد.

7- ثبت نام دانشجویان خارجی مربوط به اداره ثبت نام می باشد.

8- انتقال دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج با هماهنگی امور بین الملل واحد می باشد.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 شماره تماس : 36630351 051