iaum

insta bale

دفتر بيمه تامين اجتماعي با هدف ساماندهی بیمه سوابق کاری دوران تحصیلی دانشجویان در دانشكده فنی مهندسي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد افتتاح شد

با هدف ساماندهی بیمه سوابق کاری دوران تحصیلی دانشجویان:
دفتر بيمه تامين اجتماعي در دانشكده فنی مهندسي آغاز بکار کرد

دفتر بيمه تامين اجتماعي با هدف ساماندهی بیمه سوابق کاری دوران تحصیلی دانشجویان در دانشكده فنی مهندسي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد افتتاح شد.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد درگفتگو با روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت: این طرح به پیشنهاد اداره کل دانشجویی حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی شکل گرفت و در شورای تعامل و هم اندیشی دانشجو و دانشگاه به تصویب رسید .

دکتر رضا عباسپور با اشاره به اینکه در این طرح، دانشجویان می توانند با پرداخت مبلغی به صورت ماهانه، دوران دانشجویی خود را در سوابق کاری برای بازنشستگی ثبت کنند، اظهار داشت: این طرح به سه شکل انجام می شود که هریک مزایای خود را دارد.


وی ادامه داد: یکی ازمزایای مهم این طرح این است که دانشجویان می توانند از بیمه درمانی پدر یا مادر استفاده کنند وهزینه کمتری بپردازند.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با بیان اینکه دراین رابطه پیش از این چندین جلسه با کارشناسان تامین اجتماعی صورت گرفته است، افزود: اتاقی برای انجام امور بیمه در دانشکده فنی مهندسی تعیین و تجهیز شد که به مدت دو ماه کارشناسان تامین اجتماعی در این اتاق مستقر باشند و علاوه بر معرفی طرح فوق، پاسخگو سوالات دانشجویان، کارکنان و اساتید در مورد بیمه تامین اجتماعی باشند.

گفتنی است: در مراسم افتتاح دفتر بيمه تامين اجتماعي در دانشكده فنی مهندسي واحد مشهد، هزينه بيمه يكي از دانشجويان به عنوان اولين دانشجويي كه قرارداد بیمه را منعقد کرد، به عنوان هديه از سوی یوسفیان رياست شعبه پذیرفته شد.